SZKOLENIA MENADŻERSKIE

SZKOLENIA MENADŻERSKIE


 • Indywidualne wsparcie rozwoju personalnego dla kadry średniego szczebla menadżerskiego  (szkolenia indywidualne mające na celu rozwój personalny, analiza i uświadomienie słabych i silnych stron osobowych, zaplanowanie strategii i kierunków rozwoju kariery poprzez kierunkowy rozwój wybranych cech osobowych, mentoring, planowanie kierunków rozwoju kariery zawodowej).
 • Przywództwo – asertywność i empatia w pracy menadżera.
 • Zarządzanie ludźmi – coaching vs. managing.
 • Pozapłacowe motywowanie zespołów handlowych.
 • Strategiczne zarządzanie sprzedażą
  ( plany krótko i długo terminowe, wyznaczanie kluczowych elementów pomiarowych – KPI’s, analiza „business case”,
  tworzenie i wykorzystywanie narzędzi sprzedażowych i analitycznych).
 • Zarządzanie zmianą (change management) – bezkonfliktowe wprowadzanie niezbędnych zmian w firmie,
  zidentyfikowanie potrzeby zmiany wynikającej z sytuacji firmy, potrzeb rynku, strategii, albo oczekiwań zarządu, pracowników lub klientów).
 • Inne, przygotowywane pod indywidualne potrzeby klienta.

 

60837622 - cover page of notebook with word, my idea, and pencil and hot coffee on wood table, concept of start working on my plan in morning time, glow light effect, retro filter, vintage style.

„Wizja bez akcji jest dziennym marzeniem.
Akcja bez wizji jest nocnym koszmarem.”

Przysłowie Japońskie