SZKOLENIA HANDLOWE

SZKOLENIA HANDLOWE


  • Techniki sprzedaży.
  • Zarządzanie czasem i terytorium.
  • Negocjacje handlowe z podstawami prawa.
  • Budowanie i zarządzanie relacjami biznesowymi z klientem B2B.
  • Genetyka wpływu – prezentacje i występy publiczne.
  • Podstawy marketingu dla działów handlowych. (Zarządzanie marką, pozycjonowanie marki na rynku, badania rynkowe – czemu to służy?, co daje mi współpraca z działem marketingu…)
  • Kreatywność a efektywność działań – niestandardowe podejście do działań handlowych.
  • (Nietypowe kanały dystrybucji lub techniki sprzedaży vs. wynik operacyjny. Podstawy projektowania i analizy „przypadków biznesowych/bizness cases”, analiza SWOT jako narzędzie wspierające wzrostu efektywności.)
  • Prowadzenie prezentacji – czym różnią się prezentacja dla klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
  • Inne, przygotowywane pod indywidualne potrzeby klienta.

58438008 - pocket watch over white

„Czas ma większą wartość od pieniędzy;
możesz mieć więcej pieniędzy,
ale nie możesz mieć więcej czasu.”

Jim Rohn